O firmie

Firma

R.TEC-HANSE Polska Sp. z o.o.
Opacz-Kolonia, ul. Środkowa 18
05-816 Michałowice

Reprezentowana przez:

Zarząd: Ryszard Dudanowicz, Nicola Melillo, Mauro Pessi

Kontakt:

Telefon: +48 22/723-41-69
Telefax: +48 22/723-49-95
E-Mail: info@rtec-hanse.pl

Zarejestrowana:

Wpisana do rejestru handlowego
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy-Rejestrowy
REGON: 012880581
KRS: 0000158825
NIP: 534-18-87-018
Kapitał Zakładowy 200.000 PLN
zgodnie z art. 206 § 1 k.s.h.

Odpowiedzialność za treść

Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zgodnie z art. 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną portal nie musi sprawdzać wpisów. Mamy obowiązek reagować dopiero po otrzymaniu wiadomości o niedopuszczalnym wpisie albo gdy sam go zauważy.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych stron trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne.

Odpowiedni dostawca lub operator stron jest zawsze odpowiedzialny za zawartość powiązanych stron. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawnych w momencie łączenia.

Jednak stała kontrola treści powiązanych stron nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia.

Prawa autorskie

Zawartość i treści stron stworzonych przez operatorów witryny podlegają obowiązującej obecnie w Polsce ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, edytowanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza domeną wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy.

Pliki do pobrania i kopie tej strony są przeznaczone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

Wstecz