Informacje dla użytkownika

Tworzenie kalkulacji sprzedawcy.

1. Wybierz kategorię
2. Wybierz grupę towarową i sezon.
3. W razie potrzeby, producenta, dla którego zastosowana zostanie kalkulacja.

4. Należy podać na jakich cenach zakupu opierać się będzie kalkulacja.
Domyślnie 999999999 nie może być zastąpiony

5. Możesz wybrać pomiędzy narzutem w % lub w PLN.

Wstecz